Sök

Många internationella deltagare på SCC:s klimatkonferens

Nära 100 deltagare från hela världen samlades under konferensen 21 november 2016 i Stockholm, för att diskutera hur internationella lagar och skiljeförfarande kan användas för att uppfylla bestämmelserna från Parisöverenskommelsen.

Johan Kuylenstierna, VD på Stockholm Environment Institute, inledde konferensen med att presentera Parisöverenskommelsen. Dagen fortsatte sedan med paneler och talare som diskuterade hur man ska kunna översätta avtalet till praktiken och hur man ska kunna arbeta för klimatet med dagens lagar och regler.

Det var en stor blandning av talare under dagen, bland annat Hal Harvey, VD för Energy Innovation och Tzeporah Berman från York University i Kanada. Patrick Obath representerade Adam Smith International Afrika Limited i panelen om hur man kan anpassa och förbättra investeringar som görs för att mildra klimatförändringarna. På eftermiddagen talade bland annat professor Catherine Redgwell, University of Oxford och Dennis van Berkel från Ugenda Foundation om hur man kan bemöta klimatmålen med hjälp av befintliga rättsliga normer. De senare presentationerna leddes av moderatorn Martin Doe Rodriguez, från Permanent Court of Arbitration (PCA).

Människor från hela världen kom till Stockholm för konferensen. Deltagarna från flertalet länder Pakistan, USA och flertalet länder i Europa var där för att lyssna. De kom med intressanta synpunkter i ämnet och ställde frågor till talarna, både under och efter sessionerna.

Annette Magnusson, SCC:s generalsekreterare, berättade om Stockholm Treaty Lab. En tävling som med start nästa år kommer att användas som ett verktyg för att möta klimatutmaningarna. Detta följdes sedan med avslutande ord av David W. Rivkin, International Bar Association (IBA).

Bridging the Climate Change Policy Gap – The role of international law and arbitration anordnades av SCC, tillsammans med International Bar Association, the International Chamber of Commerce och Permanent Court of Arbitration.

SCC fortsätter sitt hållbarhetsarbete. Till exempel jobbar SCC med att hundraårsjubileet som går av stapeln i januari 2017 ska bli mer hållbart. Läs mer om det här.

Stockholms Handelskammare skrev om konferensen i sin blogg

Läs David W. Rivkins tal här

 

Se presentationerna från några av talarna:

Freya Baetens

Tzeporah Berman

Monica Feria-Tinta

Hal Harvey

Daniel Radov

Elizabeth Wilson

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här