Sök

Mångfald och hållbarhet på agendan i Nairobi

The World Investment Forum hölls mellan 17-21 juli i Nairobi, denna gång med investeringar i hållbar utveckling som tema. I år attraherade forumet, som arrangeras av FN:s konferens för handel och utveckling (UNCTAD), över 6,000 personer från 146 olika länder. Bland deltagarna fanns statschefer, regeringstjänstemän, internationella organisationer, forskare och representanter för civilsamhället. Sukma Dwi Andrina, jurist från SCC var även på plats.

Ett av World Investment Forums fokus var hur investeringsunderskottet i utvecklingsländer bör åtgärdas. Enligt uppskattningar saknas cirka 2,5 miljarder dollar varje år för nödvändiga investeringar. Företag på plats i Nairobi menade att bristande regelverk hämmar investeringar; exempelvis är det vanligt i många länder att det politiska ramverket ändras efter varje val. Det påstods också att reglerna inte hänger med den mycket snabba teknologiska utvecklingen.

Delegaterna behandlade även investeringsfrågor som går bortom rent ekonomiska aspekter, såsom genusfrågor och kunskapsklyftor. Flera regeringar vittnade om att det fortfarande är svårare för kvinnliga entreprenörer att få lån, vilket hämmar kvinnors deltagande i den globala handeln. Flera bolag pekade på att det är svårt att hitta talanger då utbildningssystemet på många håll är undermåligt.

SCC fortsatte att peka på det viktiga sambandet mellan förutsebara rättsregler och nödvändiga investeringar för hållbar utveckling. SCC underströk också vikten av förbättrad mångfald inom internationellt skiljeförfarande. Sukma Dwi Andrina medverkade på den högnivåkonferens som specifikt diskuterade hur reformer av internationella investeringsavtal (IIA) kan främja hållbar utveckling.

Läs SCC:s skriftliga bidrag till diskussionen (officiellt s.k. ”Statement”) här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här