Sök

Nordisk tvistlösning i fokus

Den fjärde upplagan av Roschier's Dispute Index publicerades tidigare denna månad. Rapporten granskar centrala frågor inom kommersiell tvistlösning i Norden genom intervjuer med chefsjurister och bolagsjurister från Danmark, Finland, Norge och Sverige.

De 143 företag som deltog i Roschier’s undersökning gav sina åsikter angående val av tvistlösningsmetod, delade erfarenheter av verkliga tvister, och diskuterade trender inom tvisthantering. Enligt rapporten föredrar jurister i samtliga nordiska länder skiljeförfarande över domstolsförfarande, och majoriteten av de tillfrågade angav att de föredrar SCC:s skiljedomsregler. Rapporten konstaterar att ”SCC-reglerna får beröm för sin enkelhet, flexibilitet och sitt goda rykte". SCC:s regler anses vara moderna, tillförlitliga och förutsägbara, och skiljemännen som utses av Institutet anses vara skickliga.

    - ”Vi är naturligtvis mycket stolta över det djupa förtroende för SCC:s regler och procedurer som framgår av
      Roschier’s Dispute Index”, säger Skiljedomsinstitutets generalsekreterare Annette Magnusson. ”SCC:s
      framgång bygger både på Institutets eget arbete, och den kvalitet som levereras av skiljemännen i våra
      förfaranden.

Roschier Dispute Index 2016

Bläddringsbar version

Bläddringsbar bilaga

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här