Sök

Ny artikel: Kinesiska investerare sällan involverade i investeringstvister

Trots att kinesiska investeringar i utlandet har ökat de senaste åren, har få investeringstvister involverat kinesiska parter. En nyligen publicerad artikel av SCC:s jurist Anja Havedal Ipp belyser denna paradox, och diskuterar Kinas investeringsskyddsavtal, samt förklarar skillnaderna mellan de vanligaste forumen för investeringstvister.

Kinesiska investeringar i utlandet har ökat exponentiellt under de senaste två årtiondena. Sedan 1999, när den kinesiska staten lanserade en kampanj för att främja investeringar i utlandet, har kinesiska investerare etablerat tusentals företag över hela världen. Trots omfattningen av dessa investeringar, och trots Kinas drygt 100 bilaterala investeringsskyddsavtal, har väldigt få kinesiska investerare varit involverade i investeringstvister. Enligt UNCTAD har endast fyra av de 700 kända investeringsmålen involverat kinesiska parter.

Artikeln av SCC:s jurist Anja Havedal Ipp publicerades i maj-numret av China Business Law Journal, och återges här med tillstånd från utgivarna.

Läs artikeln här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här