Sök

Ny artikel: Översyn av lagen om skiljeförfarande

I en artikel som nyligen publicerades i den ryska juridiska tidskriften International Commercial Arbitration Review, diskuterar SCC:s Jurist Natalia Petrik huvudpunkterna i förslaget om översyn av lagen om skiljeförfarande.

Artikeln ger en översikt av de föreslagna ändringar av lagen om skiljeförfarande. Den fokuserar framför allt på frågor av särskild betydelse för internationella tvister och parter, såsom tillämplig lagstiftning, interimistiska åtgärder och utseende av skiljemän i flerpartsförfaranden. Vidare i artikeln presenteras en analys av kommande förändringar i domstolsförfarandet i samband med skiljeförfarande. Bland annat analyseras de nya bestämmelserna om överprövning av domstol av skiljemännens behörighet, om den nya processordningen i hovrätten, samt om talan beträffande ersättning till skiljemännen.

Lagen är för närvarande under granskning av Justitieministeriet.

International Соmmercial Arbitration Review är den enda ryska tidskrift som är fokuserad på internationell handel och investeringar inom skiljeförfarande, i Ryssland och utomlands. 

ICA Reviews uppdrag är att: "To be a reliable source of interesting and helpful information about international commercial and investment arbitration; contribute to development of international arbitration as an alternative form of resolution of international commercial disputes."

Läs artikeln här (Ryska)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här