Sök

Ny rapport från SCC om fördelning av kostnader

Det är väl känt att förutsebarhet kring kostnader i ett skiljeförfarande är en mycket viktig aspekt för de involverade parterna. Nu publicerar SCC en ny rapport på ämnet, sammanställd av SCC:s jurist Celeste Salinas Quero.

Förutsebarheten av kostnaderna för skiljeförfarandet, liksom av möjligheten att tillerkännas ersättning för dessa kostnader, är av stor betydelse för parterna i ett skiljeförfarande.

För att lösa detta problem samt öka insynen i SCC:s arbete har SCC:s jurist Celeste E. Salinas Quero tagit fram en rapport om kostnaderna för kommersiella skiljeförfaranden och det sätt på vilket SCC:s nämnder fördelar dessa kostnader på grundval av målets utfall. I rapporten beskrivs även hur parternas uppförande påverkar både nämndens fördelningsbeslut och tillerkänning av kostnaderna.

Rapporten innehåller också information om tvisternas storlek och längd, och om nationaliteten på skiljemännen som avgjort dessa tvister.

Läs rapporten här: “Costs of arbitration and apportionment of costs under the SCC Rules”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här