Sök

Ny SCC-statistik om andelen kvinnliga skiljemän

SCC kan nu presentera statistik om andelen kvinnor bland utsedda skiljemän. Förra årets siffror visar att SCC i knappt 27 % av fallen utsåg en kvinna som skiljeman.

Statistiken grundar sig på 279 utseenden. I de fall där parterna själva utsåg en skiljeman valdes en kvinna i 6.5% av fallen. Av de tio fall där utseenden gjordes av medskiljemän utsågs en kvinna i 10 % av fallen. Under 2015 utsågs totalt 39 kvinnliga skiljemän, varav SCC stod för 70 % av dessa utseenden.

Om utseendeprocessen

Beslut om utseende av skiljemän fattas av SCCs styrelse. SCC utser såväl skiljenämndens ordförande, enskilda skiljemän, samt hela skiljenämnder beroende på parternas överenskommelser och önskemål. Vid beslut om utseende tas bland annat hänsyn till parternas eventuella önskemål, skiljemännens kompetens samt tvistens omfattning och karaktär.

Se resultatet (större bild)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här