Sök

Nya SCC-reglerna nu publicerade

SCC:s styrelse godkände tidigare i veckan förslagen till nya skiljedomsregler. De nya reglerna kommer att träda i kraft den 1 januari 2017 och innehåller ett antal betydande revideringar och innovationer. De nyligen antagna versionerna av de nya SCC-reglerna är publicerade nedan.

Kommittén som sedan i september 2014 har arbetat med framtagandet av SCC:s nya regler består av tjugo personer aktiva inom såväl det svenska som internationella skiljedomssamfundet, samt ytterligare jurister. Kommitténs arbete har skett under ledning av Jakob Ragnwaldh, Partner på Mannheimer Swartling och vice ordförande i SCC:s styrelse.

”Det har varit en ära och ett stort nöje att arbeta med ledamöterna i utskottet under de senaste två åren. Slutresultatet manifesterar SCC:s ständiga insatser för att tillhandahålla innovativa, och kostnads- och tidseffektiva lösningar för skiljeförfarande till det internationella näringslivet”, säger Jakob Ragnwaldh i en kommentar.

SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson:

"Regelkommittén har gjort ett fantastiskt jobb, och det har varit ett privilegium att få så mycket kunskap och erfarenhet införlivat i de nya reglerna. Vi är oerhört stolta över deras prestation, och den effektiva projektledningen av Jakob Ragnwaldh tillsammans med Kristin Campbell-Wilson och Celeste Salinas Quero."

SCC:s ordförande Kaj Hobér tillägger:

"Å SCC:s styrelses vägnar vill jag uttrycka vår stora uppskattning och beundran för det värdefulla arbete som utförts av kommittén, och resultatet som bekräftar SCC:s framträdande roll på den internationella skiljeförfarandescenen".

SCC:s regelkommitté

Viktig information

Observera att utkastet till regler som publiceras nedan inte är den slutliga versionen av SCC:s skiljedomsregler 2017. Språkliga justeringar kan komma att göras i de antagna reglerna innan de träder i kraft den 1 januari 2017. I händelse av avvikelse eller bristande överensstämmelse mellan de förslag till bestämmelser som publiceras nedan och versionen som offentliggörs den 1 januari 2017, skall den version som publiceras den 1 januari 2017 gälla.

Skiljedomsregler 2017 - Antaget utkast

Förenklade skiljedomsregler 2017 - Antaget utkast

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här