Sök

På agendan: Relationen nationella domstolar och skiljeförfarande

SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson, SCC:s styrelseledamot och ledamot vid CRCICA, professor Mohamed Abdel Raouf, och tidigare generalsekreteraren för Arabförbundet, H.E. Dr Nabil Elaraby, är tre av talarna på konferensen i Sharm El Sheikh den 19-20 november 2016.

Konferensen Sharm El Sheikh VI är ett internationellt event som hållits vartannat år sedan 2005, och som lockar delegater från mellan 25 och 30 nationer. Vid konferensen kommer jurister och skiljedomsexperter att diskutera frågor och utbyta erfarenheter som rör den senaste utvecklingen av nationella domstolars roll i internationellt skiljeförfarande, och de förnyade relationerna dem emellan, ur både ett arabiskt och internationellt perspektiv.

Fler ämnen som kommer att diskuteras på konferensen 19-20 november är bland andra:

• Nationella domstolar och bindande regler i internationellt skiljeförfarande

• Samtyckesorienterade villkor i administrativa kontrakt: Domstolars och skiljedomstolars roll

• Intressekonflikter mellan domare och skiljemän

• Missbruk av due process i internationella skiljeförfaranden

• Är det dags att anta bestämmelser om yrkesetik för skiljemän och advokater i internationella skiljeförfaranden?

• Är det möjligt att ifrågasätta en tribunals beslut att inte utse en skiljeman?

• Erkännande av utländska skiljedomar utan verkställighet

• Interimistisk skiljeman: Verklighet och perspektiv

• Insikter från Haagkonventionen om val av domstolsavtal: Konkurrens mellan nationella domstolar och skiljeförfarande?

Konferensen arrangeras av The Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA) i samarbete med The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), The International Federation of Commercial Arbitration Institutions (IFCAI) och The Arab Union for International Arbitration (AUIA).

Mer information - program, talare och registrering

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här