Sök

Premiär för GAR Live i Stockholm

Fredagen 8 april hölls det första GAR Live Stockholm någonsin i SCC:s lokaler på Brunnsgatan 2. De inbjudna talarna bjöd på öppna och intressanta diskussioner om bland annat fast track arbitration, utseende av skiljemän, ombudens roll, och synen på vittnen och bevis. Bland dagens många höjdpunkter märktes debatten om de så kallade witness statements vara eller icke vara med bland andra Klaus Reichert, John Fellas och Patricia Shaughnessy.

Programmet för GAR Live hade tagits fram av James Hope från Vinge och Jakob Ragnwaldh från Mannheimer Swartling i samråd med GAR. Publiken bestod av välbekanta skiljemän, bolagsjurister och advokater såväl som studenter. Den första sessionen behandlade fast track arbitration och modererades av Bo G H Nilsson. SCC:s jurist Anja Håvedal Ipp gav det institutionella perspektivet på detta tids- och kostnadssparande alternativ som SCC har arbetat framgångsrikt med sedan 1995. Övriga panelister var Magnus Bernro, Tanja Jussila och William McKechnie.

Under det påföljande Tylney Hall–sympositet lett av James Hope och Jakob Ragnwaldh inbjöds publiken att ställa egna frågor. Bland annat diskuterades här frågor om vittnen och bevis, hur man kan effektivisera förfarande både tids- och kostnadsmässigt, samt jävsinvändningar.

Efter lunch höll SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson ett mycket uppskattat tal på temat Why Arbitration Matters, som underströk betydelsen av internationellt skiljeförfarande för internationell handel och global ekonomisk tillväxt, liksom för fredlig konfliktlösning mellan länder.

Ta del av hela talet här:

Annette Magnusson GAR Live Keynote speech 8 April 2016

Michael Moser modererade sedan den tredje sessionen med Kaj Hobér, Jean Kalicki, Peter Leaver QC, och Carita Wallgren-Lindholm. I ett mycket intressant samtal diskuterade panelen bland annat sin syn på ombud, sammansättning av tribunaler och värdering av vittnen.

Dagens sista session blev en underhållande debatt mellan Christer Danielsson och John Fellas mot Stephen Jagusch QC och Patricia Shaughnessy kring påståendet att "witness statements waste costs and time, and they should be abolished".  Debatten modererades av Klaus Reichert SC och avgjordes slutligen av en tribunal bestående av Martin Wallin, Mattias Rosengren och Kristoffer Löf.

Se bilder från GAR Live Stockholm

Se programmet här

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här