Sök

Presentationer från konferensen om kostnadsstrategier i internationell tvistlösning

Den 2-3 juni talade SCC:s jurist Anja Havedal Ipp om multiparty-förfaranden vid en konferens i Wien. Konferensen "Cost Strategies in International Dispute Resolution" fokuserade på hur internationella kommersiella tvister och skiljeförfaranden kan hanteras kostnadseffektivt, och syftade till att undersöka olika strategier för att hantera kostnader och sätt att finansiera tvister.

Publiken bestod till större del av advokater från USA, Europa och Asien. Arrangören, Dispute Resolution International (DRI), är en av världens ledande organisationer för försvarsadvokater.

Presentationsmaterialet nedan publiceras med tillstånd från arrangören DRI, och författarna:

Cost regimes in dispute resolution - CEE & SEE - by Holger Bielesz, Wolf Theiss

Managing Risks in Product Liability Class Proceedings - by Glenn M. Zakaib and Jeremy Martin, Cassels Brock & Blackwell LLP

Comparison table, Class actions - by Stefan Albiez, Jeroen Bedaux & Glenn M. Zakib

Mind map - Class Actions in the Netherland - by Jeroen Bedaux, Osborne Clarke, Amsterdam

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här