Sök

Quiet Triumph - David W Rivkin om hur skiljeförfarande gör skillnad

Filmen Quiet Triumph är en dokumentär som skildrar hur skiljeförfarande har förändrat världen. I filmen intervjuas många av de personer som deltog i de avgörande händelser som gjorde Sverige till en världsledande nation för internationella tvister. David W Rivkin (ordförande International Bar Association, och vice ordförande i SCC), är först ut att presenteras och är en av personerna vars kompetens och integritet bidragit till att göra världen till en bättre plats.

I filmen talar David W. Rivkin om skiljeförfarande och dess betydelse genom historien; "Arbitration is the grease that helps economies flow and brings us benefits around the world." Han menar också att skiljeförfarande är en mekanism för att finna en väg som båda parter är överens om, och kan lita på. Det kan därför också användas som ett verktyg för att utveckla ekonomier, jobb och mänskliga utveckling runt om i världen.

David är partner på Debevoise & Plimpton LLP:s kontor i New York och London. Han har lång erfarenhet av internationell tvistlösning och skiljeförfarande, somt både advokat och skiljeman.

Filmen - Quiet Triumph
Framgången för internationellt skiljeförfarande förstås i allmänhet endast av aktörer inom branschen varför det nu är dags att lyfta fram fenomenet för en större publik. Under många århundraden har internationellt skiljeförfarande spelat en viktig roll i att möjliggöra fredliga och konstruktiva relationer mellan stater. Genom tillämpning av gemensamma regler och fredlig tvistlösning har skiljeförfarande varit en viktig byggsten i utvecklingen av internationell handel och den ekonomisk .

Dokumentären Quiet Triumph, är regisserad av dokumentärfilmaren Martin Borgs, och berättar historien om internationellt skiljeförfarande, med svenska händelser och personer i Sverige i förgrunden.

Filmen har premiär under SCC:s hundraårsjubileum den 19 januari 2017, på Rigoletto i Stockholm.

Registrera dig till premiären här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här