Sök

Rekordmånga ansökningar om interimistisk skiljeman vid SCC

Under de första sex månaderna 2016 har SCC mottagit rekordmånga ansökningar om utseende av interimistisk skiljeman. Totalt nio ansökningar har registrerats, av dessa var två baserade på investeringsskyddstraktat.

Reglerna om utseendet av en interimistisk skiljeman möjliggör för parter att ansöka om säkerhetsåtgärder innan målet har hänskjutits till en skiljenämnd och upp till 30 dagar innan skiljeförfarande har påkallats. Mellan 2014 och 2015 tog SCC emot fem ansökningar om utseende av interimistisk skiljeman.

Av de ansökningar som mottogs under perioden 1 januari – 30 juni 2016 utsågs i samtliga fall en interimistisk skiljeman inom 24 timmar. Tiden från hänskjutande till meddelande av ett interimistiskt beslut varierade från 5 till 8 dagar.

Översikt: interimistisk skiljeman vid SCC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här