Sök

Så tillämpas svensk avtalsrätt av internationella skiljenämnder

Boel Flodgren, advokat på Björn Riese och Eric M Runesson, partner på Sandart, diskuterar i det kommande numret av Juridisk tidskrift, svensk lag på marknaden; lag som ”handelsvara” på en konkurrensutsatt marknad för juridiska tjänster.

Artikeln, som är skriven på svenska, fokuserar särskilt på hur svensk avtalsrätt tillämpas av internationella skiljenämnder. För att budskapet ska nå ut till en större krets, inklusive utländska advokater, har Mr. Runesson skrivit en sammanfattning av artikeln på engelska.

Läs sammanfattningen här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här