Sök

SCC ansluter sig till Openlab

Under 2015 startade SCC ett projekt med syfte att internationellt skiljeförfarande med en hållbar framtid.

Som en del av detta initiativ anordnade SCC – tillsammans med IBA, ICC:s International Court of Arbitration, och PCA – ett sidoevent under COP21 i Paris på temat ”Climate change related disputes: A role for international arbitration and ADR”. Som ett nästa led i detta arbete har SCC nu anslutit sig till Openlab i Stockholm.

Openlab är ett initiativ som bidrar till att lösa samhällsutmaningar på radikala och innovativa sätt genom tvärvetenskapligt samarbete. Openlab grundades av Stockholms stad tillsammans med sex andra institutioner, och främjar öppen innovation genom masterkurser, yrkesutbildning, workshops, seminarier, utställningar, och flexibla arbetsplatser. Kärnidén med Openlab är att hitta och utveckla lösningar för att förbättra och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. SCC blir medlem i Openlabs gemensamma arbetsplats – ett utrymme avsett för samarbete och kreativitet – vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

SAVE THE DATE

Den 21 november 2016 kommer SCC anordna en COP21-relaterad konferans i Stockholm, tillsammans med IBA, ICC:s International Court of Arbitration, och PCA. Temat för mötet blir ”Bridging the Climate-Change Policy Gap”. Talarlistan kommer att spegla många olika perspektiv, och inkludera IBA:s president David W. Rivkin. Ett fullständigt program och anmälan kommer att finnas tillgänglig inom kort. Eventuella frågor angående konferansen besvaras av Sukma Andrina på SCC:s sekretariat (sukma.andrina@chamber.se).

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här