Sök

SCC i London: Brexit, mångfald, och utseende av skiljemän

Den 30 november deltog SCC:s Jurist Anja Håvedal Ipp i en panel vid ICC UK:s årliga skiljeförfarandekonferens i London. Konferensen, som samlade mer än 120 deltagare fokuserade på utmaningar och möjligheter för internationellt skiljeförfarande under 2017 - inklusive konsekvenserna av Brexit för London som ett säte för skiljeförfarande.

Anja Håvedal Ipp deltog som talare i panelen om " Arbitrator Selection, Transparency and Diversity", modererad av Paula Hodges QC från Herbert Smith Freehills LLP. Ämnet diskuterades ur såväl ett institutionellt, praktiskt som användarperspektiv, och samtalet handlade om hur skiljemän identifieras, vad användare och institutioner tittar på i valet av skiljemän, tillgång till information om potentiella skiljemän, och retrospektiv och prospektiv utvärdering av skiljemän. Det ämne som genererade mest debatt var dock mångfald inom gruppen skiljemän. Paneldeltagarna diskuterade uppropet ERA Pledge och dess roll för att uppmuntra en mer jämnare könsfördelning vid utseende av skiljemän, liksom utmaningarna inom andra aspekter av mångfald, till exempel etnicitet, geografi, ålder och erfarenhet.

Panelen och publiken var överens om att ökad mångfald var önskvärd, men åsikterna varierade angående vilken roll som kunder, advokater och institutioner har för att uppnå denna ökning. Håvedal Ipp anmärkte att eftersom institutionerna främst utser tribunalens ordförande och ensam skiljeman, så kan institutionerna ofta inte vara lika djärva som parterna i att utse mindre etablerade skiljemän. Statistik om utseende av skiljemän i skiljeförfaranden hos SCC visar att kvinnor oftare utses av SCC:s styrelse än av parterna.

Talare vid ICC Annual Arbitration Conference in London var bland andra:

John Beechey, tidigare president, ICC skiljedomstolen

James Bacchus, tidigare chefsdomare, WTO

Iain Quirk, Essex Court Chambers

Jeremy Sharpe, Shearman Sterling

Domitille Baizeau, Lalive

Andrea Carlevaris, Generalsekreterare ICC

Judith Knieper, UNCITRAL

Se fler bilder från konferensen här

Bild ovan: All rights reserved ICC UK

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här