Sök

SCC, IBA, ICC och PCA anordnar klimatkonferens i Stockholm

David Rivkin och Johan L. Kuylenstierna är två av talarna när SCC, IBA, ICC och PCA inbjuder till en klimatkonferens på temat ”Bridging the Climate Change Policy Gap - The Role of International Law and Arbitration”, den 21 november i Stockholm.

Parisavtalet ses som en stor framgång i de globala klimatförhandlingarna. Bland annat befästes insikten att det kommer att krävas enorma investeringar för att uppnå klimatmålen. Men har avtalet kunna tillhandahålla tydliga och direkta direktiv om hur dessa investeringar ska skapas och stödjas?

Under konferensen kommer följande frågor tas upp till diskussion: Hur kan vi uppfylla de löften som gavs i Paris? Vilken plats har internationell rätt i att generera och stödja gröna investeringar? Och kan internationella skiljeförfaranden användas för att skydda investeringar och driva igenom de globala klimatmålen?

Talarna representerar regeringar, grön teknologiindustri, akademi och juridik, och inkluderar:

-  Johan L. Kuylenstierna, VD, Stockholm Environment Institute (SEI)

-  Hal Harvey, VD, Energy Innovation

-  Prof. Catherine Redgwell, University of Oxford

-  David W. Rivkin, VD, International Bar Association (IBA)

-  Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare

-  Daniel Radov, Associate Director, NERA Economic Consulting

Registrering till eventet öppnar i augusti. För mer information och frågor, vänligen kontakta Andrina Sukma, sukma.andrina@chamber.se

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här