Sök

SCC-konferens i anslutning till Frankfurt Moot

Dr. Sabine Konrad, Professor Kaj Hobér, Dr. Charles Poncet, och Georgios Petrochilos är några av talarna vid en halvdagskonferens som SCC anordnar i samband med Frankfurt Investment Moot Court den 11 mars.

Frankfurt Investment Moot Court har valt SCCs skiljedomsregler för 2016 års tävling. I samband med tävlingen bjuder SCC in till en konferens om de mest centrala inslagen i reglerna utifrån vad som återspeglas i SCCs mål som rör investeringstvister.

Under denna förmiddagskonferens kommer experter och utövare inom skiljeförfarande att presentera bästa praxis och diskutera de senaste trenderna inom investeringstvister, med utgångspunkt i en översikt av mer än 70 investeringsärenden som administrerats av SCC. Andra ämnen som står på agendan är transparens, TTIP och den aktuella diskussionen kring ISDS.

Registrera dig här Program

Talare:

Moderatorer är Christoph Schreuer, Zeiler Partners, Wien, Doak Bishop, King & Spalding, Houston, och Ginta Ahrel från Lindahl, Stockholm.

Frankfurt Investment Arbitration Moot Court är en internationell studenttävling om investeringsskydd. Studenterna presenterar sina argument muntligen inför skiljedomstolar som utgörs av specialister på investeringstvister. Detta år används SCC:s Skiljedomsregler.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här