Sök

SCC på ITA-workshop om interimistiska åtgärder

Den 15-17 juni samlas internationella skiljedomsexperter från hela världen i Dallas för en workshop på temat: “When Justice Delayed Would Be Justice Denied: Emergency Arbitrators and Interim Measures in International Arbitration”.

I en av panelerna kommer SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson att ge ett institutionellt perspektiv på interimistiskt skiljeförfarande och ansökningar om interimistiska åtgärder, samt diskutera hur trenden ser ut inom området.

Reglerna vid SCC om utseendet av en interimistisk skiljeman möjliggör för parter att ansöka om säkerhetsåtgärder innan målet har hänskjutits till en skiljenämnd och upp till 30 dagar innan skiljeförfarande har påkallats. Bestämmelserna för utseende av en interimistisk skiljeman infördes i samband med att de nuvarande skiljedomsreglerna trädde i kraft den 1 januari 2010.

Mer information om interimistisk skiljeman hos SCC

Workshopen kommer även innehålla diskussioner om verkställighet av interimistiska åtgärder, riskbedömning och etik med mera, fiktiva utfrågningar, samt en öppen diskussion med Albert Jan van den Berg, tidigare President för International Council Commercial skiljemän (ICCA) och Meg Kinnear, generalsekreterare, International centret för lösning av investeringstvister (ICSID).

Eventet arrangeras av the Institute for Transnational Arbitration (ITA).

Program

Workshop - broschyr

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här