Sök

SCC släpper ny bok

Den nya boken Arbitrating for Peace: How Arbitration Made a Difference, ger en bakgrund till den pågående debatten om skiljeförfarandets roll i internationella relationer, och beskriver hur skiljeförfarande under decennier använts som ett sätt att på fredlig väg lösa internationella konflikter. Förordet är författat av Kofi Annan, och boken är nu tillgänglig via Wolters Kluwer.

Idén till och konceptet bakom Arbitrating for Peace togs och initierades av SCC, och boken kommer officiellt att lanseras den 20 januari 2017 i samband med SCC:s hundraårsjubileum.

Anmäl dig till jubileumsfirandet här!

Om boken
Arbitration for Peace placerar skiljeförfarande i ett större historiskt sammanhang, vilket gör ämnet tillgängligt även för personer även utanför den innersta kretsen av specialister, men utan att för den skull förlora sin juridiska relevans. Boken syftar till att bidra till en fortsatt dynamisk utveckling av tvistlösning i komplicerade eller känsliga geopolitiska sammanhang, och visar hur skiljeförfarande har spelat, och kan fortsätta att spela en viktig roll för internationella relationer. Varje kapitel ägnas åt olika historiskt viktiga internationella skiljeförfaranden - främst mellanstatliga mål men också kommersiella tvister med geopolitiska dimensioner - som visar hur skiljeförfarande har löst tvister som gällt bland annat potentiella upptrappningar av väpnade konflikter, relationer mellan investerare och stater, expropriation av utländska företag, miljöfrågor, och migranters rättigheter och skydd, med mera.

Beställ boken här

Redaktörer och medförfattare
Arbitrating for Peace publiceras av Wolters Kluwer, och redaktörer är Ulf Franke, Annette Magnusson och Joel Dahlquist.

Förordet är skrivet av Kofi Annan, och de olika kapitlen är skrivna av:

 Flyer - Arbitrating for Peace

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här