Sök

SCC välkomnar jämställdhetsinitiativ

Skiljedomsinstitutets ordförande Kaj Hobér och generalsekreterare Annette Magnusson välkomnar ett internationellt initiativ att förbättra jämställdheten och mångfalden i internationella skiljeförfaranden, och har gemensamt förbundit SCC att arbeta för att främja jämställdhet i SCC-förfaranden.

Initiativet, som heter ”The Equal Representation in Arbitration Pledge”, är en uppmaning till de som är verksamma inom internationellt skiljeförfarande att engagera sig för att öka antalet kvinnor som utses som skiljemän. Det syftar till att uppnå jämställdhet så snart det är praktiskt möjligt, med målsättningen att skiljenämnder i framtiden ska inkludera lika många kvinnor som män. The Equal Representation in Arbitration Pledge lanseras officiellt i London den 18 maj 2016.

Läs mer om jämställdhetsinitiativet här

Läs den fullständiga texten av Equal Representation in Arbitration Pledge


Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här