SCC:s interimistiska skiljedom erkänd i Ukraina

Högsta domstolen i Ukraina beslöt att en interimistisk skiljedom meddelad under SCC:s regler är verkställbar i Ukraina. Skiljedomen innebär att status quo upprätthålls i en tvist om höjning av skatt som drabbar kärandens verksamhet. De begärda åtgärderna beviljades delvis av den interimistiske skiljemannen.

Verkställigheten hade ursprungligen nekats av den ukrainska överprövningsinstansen. Men i ett senare förfarande i februari 2016 konstaterade högsta domstolen att den interimistiska skiljedomen bör erkännas och verkställas i Ukraina och återförvisade målet till nedre instansen för omprövning. 

Beslutet från Högsta domstolen i Ukraina återfinns här

Den inofficiella engelska översättningen av högsta domstolens beslut har tillhandahållits av Anastasiya Grenyuk och Valentyna Pasko från Arbitrade law firm (www.arbitrade.ua). Den finns att läsa här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här