Sök

SCC:s roll i the Belt and Road Initiative

Jakob Ragnwaldh, SCC vice ordförande och partner hos Mannheimer Swartling i Hong Kong, talade den 1 november 2016 vid konferensen “China and the Development of International Dispute Resolution System in the Context of the ‘Belt and Road Initiative’” som hölls i Xi'an, Kina.

Xi'an är den östra utgångspunkten för The Silk Road - Sidenvägen. Konferensen arrangerades för att fira 10-årsdagen av inrättandet av the Silk Road Institute for International and Comparative Law (SRIICL) vid Xi’an Jiaotong University. Ledande forskare och utövare inom internationell rätt och internationell tvistelösning diskuterade olika frågor i samband med the Belt and Road Initiative.

Jakob Ragnwaldh var en av talarna i panelen som fokuserade på “China and International Commercial Arbitration”. Han talade bland annat om internationellt skiljeförfarande vid SCC, om SCC: s roll i the Belt and Road Initiative, om SCC:s omfattande erfarenhet av investeringstvister och energirelaterade tvister, samt SCC:s föreslagna nya skiljedomsregler.

Se presentationsmaterialet här:

Jakob Ragnwaldh - International Arbitration at the SCC

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här