Sök

Seminarium i Moskva om SCC:s nya regler

Sveriges ambassad i Moskva kommer tillsammans med SCC att hålla ett seminarium om hur man har gjort skiljeförfarande mer användarvänligt. Seminariet som anordnas i februari 2017 fokuserar på hur de nya verktygen och förfarandet i SCC:s nya regler kommer att underlätta användandet av dem.

SCC: s generalsekreterare, Annette Magnusson, är moderator för diskussionen om hur användarnas förväntningar för snabba och effektiva förfaranden bättre kommer att mötas med hjälp av de nya reglerna.

Det finns ett antal anmärkningsvärda revideringar och innovationer i de nya SCC-reglerna att notera, även om kärnan i SCC:s skiljeförfarande kommer att stå kvar. Den nya versionen av SCC reglerna kommer att träda i kraft den 1 januari 2017. De viktigaste ändringarna i den nya regeln kan hittas här.

Se programmet här

 

Viktig information

Observera att utkastet till regler som publiceras nedan inte är den slutliga versionen av SCC:s skiljedomsregler 2017. Språkliga justeringar kan komma att göras i de antagna reglerna innan de träder i kraft den 1 januari 2017. I händelse av avvikelse eller bristande överensstämmelse mellan de förslag till bestämmelser som publiceras nedan och versionen som offentliggörs den 1 januari 2017, skall den version som publiceras den 1 januari 2017 gälla.

Skiljedomsregler 2017 - Antaget utkast

Förenklade skiljedomsregler 2017 - Antaget utkast

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här