Sök

Seminarium i Washington med IBA

Under IBA-konferensen i Washington D.C. nästa månad arrangerar IBA ett seminarium på temat “Resolving Investor-State Disputes Through Mediation: Past, Present and Future of the IBA Rules on Investor-State Mediation”.

Fokus för seminariet är IBA:s medlingsregler för investeringstvister och andra aspekter av alternativ tvistelösning inom ramen för investeringstvister. Seminariet syftar till att uppmärksamma förekomsten avmedlingsreglerna som ett alternativt verktyg i investeringstvistssammanhang och hur dessa hittills fungerat i praktiken.

SCC:s biträdande generalsekreterare Kristin Campbell-Wilson kommer att vara där och dela med sig av SCC:s erfarenhet av investeringstvister och hur IBA:s medlingsregler passar in i institutionell tvistelösning. 

Seminariet hålls onsdagen den 21 September, mellan klockan 14.30-17.30.

För mer information, klicka här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här