Sök

Stort intresse att diskutera förslagen till nya regler

Igår anordnade SCC:s regelkommitté en öppen hearing för att presentera och diskutera kommitténs förslag till de nya reglerna, tillsammans med de synpunkter som kommit in under remissperioden. Många deltagare tog tillfället i akt att ge sin syn på de föreslagna ändringarna, och några punkter genererade extra diskussion.

Mötet leddes av ordföranden i SCC:s regelkommitté Jakob Ragnwaldh, och SCC:s biträdande generalsekreterare Kristin Campbell-Wilson.

Efter det att SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson hälsat välkommen, berättade Jakob Ragnwaldh om utgångspunkten och målen för regelöversynen och arbetet i kommittén, innan han fortsatte med att presentera de viktigaste förändringarna som föreslås för Skiljedomsreglerna.

Diskussionerna inriktades främst på flerpartstvister, flerpartskontrakt och konsolidering, varav de två första är nyheter i SCC-reglerna, och hur bestämmelsen om konsolidering breddas i jämförelse med den nuvarande bestämmelsen.

En viktig nyhet som uppmärksammats av deltagarna var förslaget att reglera administrativa sekreterare, och att införa ett förenklat förfarande som ett verktyg för att hjälpa domstolen att hantera fallet.

Möjligheten att införa säkerhet för kostnader diskuterades också livligt av publiken.

Kristin Campbell-Wilson belyste även några av de ändringar som föreslagits för reglerna för förenklat skiljeförfarande. Bland ändringarna märks förslaget att effektivisera förfarandet i ett tidigt stadium genom att införa att begäran om skiljedom och svaret därpå även kommer att utgöra käromålet respektive svaromål.

Det finns också ett förslag att reglera möjligheten att överföra ett ärende från förenklat förfarande till skiljeförfarande enligt de vanliga reglerna.

De nya reglerna kommer att träda i kraft i januari 2017 i samband med SCC:s hundraårsjubileum.

Mer information

Stort intresse att diskutera förslagen till nya regler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här