Sök

Swedish Arbitration Portal: HD-beslut angående domstols prövning av skiljenämndens behörighet

I ett beslut som nyligen publicerats på Swedish Arbitration Portal slog Högsta Domstolen fast att en domstols prövning av skiljenämndens behörighet, enligt 2 § lagen om skiljeförfarande, inte är begränsad till frågan om huruvida parterna är bundna av ett skiljeavtal.

Enligt 2 § lagen om skiljeförfarande kan allmän domstol pröva skiljenämndens behörighet i ett pågående skiljeförfarande. I detta mål hade Hovrätten beslutat att en sådan prövning är begränsad till frågan om huruvida parterna är bundna av ett giltigt skiljeavtal. Högsta domstolen höll inte med Hovrätten, utan ansåg istället att § 2 skall tolkas så att domstolens prövning kan vara av samma omfattning som nämndens egen jurisdiktionsprövning. Med andra ord kan domstolens prövning i ett pågående skiljeförfarande omfatta samtliga frågor som avser skiljenämndens behörighet, inte bara de som berör skiljeavtalets existens och tillämplighet. 

Läs hela domen (Case No. O -1429 -15) här

Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst där SCC tillhandahåller inofficiella engelska översättningar av svenska domstolsavgöranden i skiljedomsrättsliga frågor. Den lanserades i maj 2012 i syfte att göra svensk rätt mer tillgänglig för internationella användare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här