Sök

Swedish Arbitration Portal: Hovrätten avvisar yrkanden om uppdragsöverskridande och processfel

I ett beslut som nyligen publicerats på Swedish Arbitration Portal avvisade Svea hovrätt yrkanden att en skiljenämnd överskridit sitt mandat och begått handläggningsfel genom att hjälpa en av parterna att säkerställa muntlig bevisning, och genom att tillåta för sent ingivna handlingar.

Den förlorande parten i ett skiljeförfarande hävdade att skiljenämnden hade överskridit sitt mandat och begått handläggningsfel genom att kontakta vittnen och begära att de skulle vittna i förfarandet, och genom att tillåta nya bevisuppgifter efter bestämt slutdatum. Hovrätten fann att nämnden inte hade samlat bevis på eget initiativ, utan agerat för att säkerställa vittnesmål som en part hänvisat till, och att detta inte innebar mandatöverskridande eller handläggningsfel. Likaså fann Hovrätten att det var inom nämndens mandat att tillåta ny bevisning efter slutdatum genom att justera eller avvika från tidigare administrativa beslut. Hovrätten avvisade därför klandertalan.

Läs hela domen (Case No. T 975-15) här

Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst där SCC tillhandahåller inofficiella engelska översättningar av svenska domstolsavgöranden i skiljedomsrättsliga frågor. Den lanserades i maj 2012 i syfte att göra svensk rätt mer tillgänglig för internationella användare.

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här