Swedish Arbitration Portal: Nytt hovrättsbeslut upprätthåller avskrivningsskiljedom

I ett beslut som nyligen publicerats på Swedish Arbitration Portal, ogillade Svea hovrätt kärandens klander av en skiljedom som avskrivits på grund av att käranden underlåtit att betala säkerhet för kostnader.

Käranden klandrade nämndens beslut att avskriva målet under § 38 Lagen om skiljeförfarande utan avgöra tvisten i sak. Nämnden hade begärt att parterna skulle betala in ett ytterligare förskottsbelopp under förfarandet, och när svaranden inte betalade in beloppet avskrevs målet. Hovrätten ogillade kärandens yrkanden, och slog fast att nämndens beslut under § 38 inte var en giltig klandergrund. Ersättning till skiljemän kan endast prövas av tingsrätten. 

Ta del av hela domen (Case No. T 6-15 ) här

Swedish Arbitration Portal är en gratistjänst där SCC tillhandahåller inofficiella engelska översättningar av svenska domstolsavgöranden i skiljedomsrättsliga frågor. Den lanserades i maj 2012 i syfte att göra svensk rätt mer tillgänglig för internationella användare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här