Sök

Symposiet 20 januari: Arbitrating for Peace

Den 20 januari 2017 anordnar SCC symposiet ”Arbitrating for Peace”, en diskussion med fokus på framgångsrik fredlig tvistlösning. Fullständigt program och talarlista kommer att meddelas inom kort, men SCC kan redan nu presentera tre framstående talare; f.d. generalsekreterare för Arabförbundet, Dr. Nabil Elaraby, vice ordförande i Internationella domstolen, H.E. Abdulqawi Ahmed Yusuf, samt Dr. Mojtaba Kazazi, tidigare verkställande chef för FN:s skadeståndskommission i Irak.

Symposiet är en del av SCC:s hundraårsjubileum som äger rum den 19-20 januari 2017. Läs mer och anmäl dig till jubileet här

Utgångspunkten för symposiet är framgången för de gemensamt överenskomna principer för tvistlösning som vi idag känner som internationellt skiljeförfarande, som visar kraften i att anta gemensamma mål för att tillgodose allmänhetens bästa. FN har varit en stark drivkraft i att mejsla fram grunderna för internationellt skiljeförfarande. New York-konventionen som antogs av FN:s generalförsamling 1958, som skyddar verkställighet av internationella skiljedomar, beskrevs tidigt av medlemmar av det internationella samfundet som “a constructive step towards facilitating international trade, and ultimately towards higher standards of living and so towards general peace and prosperity”.

Rundabordssamtalet den 20 januari är avsett att undersöka de drivkrafter som legat bakom denna utveckling, med särskilt fokus på framgångsrik fredlig tvistlösning i modern historia. Syftet är också att undersöka möjligheterna för internationellt skiljeförfarande att möta framtida globala utmaningar, och frågor som rör internationell handel, klimatförändringar och -anpassning.

Se programmet för symposiet här

SCC är stolta att kunna välkomna Dr. Nabil Elaraby, f.d. generalsekreterare Arabförbundets, H.E. Abdulqawi Ahmed Yusuf, vice ordförande för den internationella domstolen, och Dr. Mojtaba Kazazi, tidigare verkställande chef för FN: s skadeståndskommission, som talare vid symposiet.

Bio: domare Abdulqawi Ahmed Yusuf

Bio: Dr. Nabil Elaraby

Bio: Dr. Mojtaba Kazazi

Fler talare kommer att läggas till under den kommande månaden.

Boklansering: Arbitrating for Peace

Symposiet kommer att sammanfalla med lanseringen av boken Arbitrating for Peace – How Arbitration Made a Difference; en publikation som visar hur internationellt skiljeförfarande under lång tid använts för att effektivt övervinna kulturella, ekonomiska och geopolitiska skillnaderna.

Läs mer och beställ boken här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här