Sök

Trots sanktionerna - SCC fortfarande bland de mest använda institutionerna för ryska partierna

2016 års enkät, genomförd av the Russian Arbitration Association (RAA) för att undersöka sanktionernas effekt på internationellt skiljeförfarande, visar att SCC behåller sin position som ett av de mest frekvent valda skiljedomsinstituten bland Rysslandsrelaterade parter. Stockholm och svensk lag är också bland de främst föredragna alternativen när det kommer till val av sätet för skiljeförfarandet, och av tillämplig lag.

Enligt resultaten från 2016 års undersökning uppgav majoriteten av användarna att deras preferenser gällande regler, säte och lag var oförändrade jämfört med tiden före sanktionernas införande.

För de ryska användarna under 2014 och 2015, kvarstår SCC som en av de tre oftast valda skiljedomsinstitutionerna, tillsammans med ICC och LCIA, och Stockholm som en av de mest föredragna sätena för skiljeförfarande. När det gäller tillämplig materiell rätt är det anmärkningsvärt att respondenterna rankar svensk lag på tredje plats, efter rysk och engelsk lag.

Syftet med 2016 års undersökning var att analysera sanktionernas effekt på användarnas attityder och strategier när det gäller att lösa sina internationella handelstvister. Undersökningen genomfördes digitalt på nätet och innehöll två oberoende uppsättningar av frågor; en riktad till användare och en annan till skiljemän. Undersökningsbasen består av över 160 deltagare från olika länder och jurisdiktioner: 62 advokater (42 verksamma på byråer och 20 på bolag) och 99 skiljemän (av vilka 62 % är medborgare i länder som infört sanktioner mot Ryssland).

Resultaten från 2016 års undersökning är i linje med det uttalande som tidigare meddelats av SCC att sanktioner inte får försämra möjligheterna till rättslig prövning. Ryssland är den vanligaste förekommande nationen sett till internationella användare hos SCC: under 2015 inleddes 24 tvister hos SCC där ryska partierna medverkade.

The 2016 Russian Arbitration Association Survey: the Impact of Sanctions on Commercial Arbitration [länk]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här