Ukrainskt erkännande och verkställighet av interimistisk SCC-skiljedom. Läs den engelska översättningen här.

Tidigare i år bekräftade hovrätten i Kiev erkännandet och verkställigheten av en interimistisk skiljedom mot Ukraina meddelad under SCC:s regler, efter att den ukrainska överprövningsinstansen tidigare återförvisat målet för ny prövning. SCC har tidigare rapporterat om fallet, och kan nu presentera en engelsk översättning av besluten.

Tidigare hade hovrätten i Kiev nekat erkännande och verkställighet av domen som ansågs stå i strid med public policy. Domstolen drog slutsatsen att den interimistiska skiljedomen gällde förändring av en skattesats - en fråga som enligt domstolen endast kan fastställas i enlighet med skattelagstiftningen i Ukraina. 

I det beslut som fattades i maj 2016 intog nästa instans en annan hållning och konstaterade bland annat att domen inte påverkar skattesystemet i Ukraina. Domstolen fann inga skäl att neka erkännande och verkställighet.

I juni 2016 överklagades målet. Utgången av verkställighets- och erkännandeförfarandena i Ukraina är således ännu inte slutgiltiga.

En engelsk översättning av beslutet från domstolen i Kiev finns tillgängligt här.

Den inofficiella engelska översättningen av hovrättens beslut har tillhandahållits av Julia Chernykh, på Arbitrade law firm (www.arbitrade.ua), och kan läsas här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här