Ulf Franke utses till SCC:s hedersordförande

Styrelsen för Stockholms Handelskammare har utsett Ulf Franke till hedersordförande för SCC. Ulf var SCC:s generalsekreterare från 1975 fram till sin pension 2010, och ordförande för SCC:s styrelse 2013-2015.

Hederstiteln överlämnades av Handelskammarens styrelseordförande Michael Wolf vid en middag den 22 januari.

— Under Ulfs ledning har SCC utvecklats till ett av världens främsta tvistlösningsinstitut. SCC:s framgång är i stora delar ett resultat av Ulfs målmedvetna och kreativa arbete och engagemang, sade Wolf. 

Ulf har även representerat Sverige på den globala arenan. Han deltog i förberedelsearbetet för UNCITRALs modellag, agerade generalsekreterare för International Council for Commercial Arbitration (ICCA), och var ordförande för International Federation for Commercial Arbitral Institutions (IFCAI).

— Sveriges tunga roll inom internationellt skiljeförfarande är till stor del Ulfs förtjänst, säger Kaj Hobér, som efterträdde Ulf Franke som SCC:s styrelseordförande vid årsskiftet.    

Då Ulf gick i pension från rollen som generalsekreterare 2010 gavs en festskrift ut i hans namn. Över 50 författare från drygt 15 olika länder medverkade i skriften, som bar titeln Between East and West: Essays in honour of Ulf Franke.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här