Sök

UNCTAD: Avtalen av stor betydelse för investeringar i hållbar energi

I sitt anförande på Stockholm Energy Charter Treaty Forum den 8 februari underströk UNCTADs biträdande generalsekreterare Joakim Reiter det stora behovet av investeringar i energi. Han framhöll även potentialen i Energistadgan (ECT) och andra investeringsavtal för att möta den ökande efterfrågan på hållbar energi, och presenterade UNCTAD: s tre lärdomar om investeringsavtal.

Joakim Reiter påpekade att nästan en femtedel av världens befolkning saknar tillgång till elektricitet, vilket gör utmaningen att lösa världens energiförsörjning avgörande för att ta itu även med andra dimensioner av fattigdom. Han hänvisade till ett beräknat årlig finansieringsgap i utvecklingsländerna på 2,5 miljarder dollar, av vilket investeringar i hållbar energi, energieffektivitet och förnybar energi utgör en stor del.

Energistadgan kan, som det enda multilaterala avtalet med ett rättsligt ramverk för styrning av och investeringar i energi, spela en viktig roll för att främja utvecklingen av hållbar energi i framtiden, menar Reiter, men tillade:

“We need to adjust the "model", reflecting our experiences with past investment agreements. […] The question is not about whether to reform investment agreements, but about the what, the how, and the extent of such reform.”

För att uppnå detta hänvisar biträdande generalsekreteraren till tre insikter bakom UNCTADs policy för investeringsavtal, som alla handlar om förändring och utveckling:

"First, there are limits to what agreements can achieve. Second, investment agreements cannot be seen in isolation. And third, investment agreements must better balance the rights of investors with the rights of states to regulate."   

Läs hela talet här:

DSG UNCTAD, Joakim Reiter: Inledningsanförande - Stockholm energistadgan Forum 8 februari

Läs mer om Forumet här:

Framtidens energiinvesteringar på Stockholm Energy Charter Treaty Forum

Stockholm ECT Forum arrangeras av SCC, i samarbete med Energy Charter Secretariatthe International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) och the Permanent Court of Arbitration (PCA).

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här