Sök

Vad är ISDS och hur fungerar det? Nytt faktablad från SCC

Faktabladet tar upp frågor som till exempel vilka investerarna är, vilken typ av förfaranden som prövats i ISDS, hur många fall har gällt miljöfrågor, och hur har utfallen i investeringstvisterna sett ut?

Vidare inkluderar broschyren ett exempel på en investeringstvist med Philip Morris, samt en översikt av Sveriges roll inom ISDS. 

Ladda ner faktabladet här (A5)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här