Arbitrating for Peace recenserad i New York Dispute Resolution Lawyer

En recension av boken Arbitrating for Peace har publicerats i det senaste numret av New York Dispute Resolution Lawyer. Recensionen understryker att boken tar upp historien om internationella skiljeförfaranden.

Arbitrating for Peace är skriven på initiativ av SCC och publicerad som en del av SCCs hundraårsjubileum. Varje kapitel är dedikerat till olika milstolpar inom internationella skiljeförfarandefall. Mestadels mellan stater men även kommersiella tvister med geopolitiska inslag och fall där skiljeförfaranden har löst tvister som exempelvis har rört en potentiell upptrappning av en väpnad konflikt.

Edna Sussman, medlare och skiljeman, skrev en recension av boken i New York Dispute Resolution Lawyer, som publiceras av New York State Bar Association. Edna skrev:

“The book should be of interest not only to those fascinated by historical events, but also those interested in arbitration and the important role it has played over the decades in promoting peace.”

“It can only be hoped that world leaders will seize upon opportunities to engage in arbitration and other amicable dispute resolution processes, as have those in the conflicts featured in the book, to resolve even seemingly intractable conflicts.”

Läs recensionen här.

Köp boken här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här