Equal Representation in Arbitration: ett år senare

För ett år sedan skrev SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson och SCC:s ordförande Kaj Hobér under ett löfte om jämställd representation inom skiljeförfarande. Mycket har hänt sen dess.

The Equal Representation in Arbitration Pledge är en uppmaning till de som är verksamma inom internationellt skiljeförfarande att engagera sig för att öka antalet kvinnor som utses till skiljemän.

Löftet instiftades 2015 av skiljedomssamfundet. Idag har det 1 875 signaturer.

SCC organiserade tillsammans med LCIA så kallade Pledge Dinners under hösten 2016 för att följa upp löftet. Den 4 oktober arrangerades en middag i London och den 23 november en middag i SCC:s lokaler i Stockholm. Under dessa tillfällen diskuterade gästerna djupgående hur löftet skall infrias.

Rent praktiskt har utseendet av kvinnliga skiljemän hos SCC förbättrats. Statistiken för 2016 visar att bland SCC:s utseenden bestod 22,5 % av kvinnor. Dock behöver mer göras för att se till att statistiken går åt rätt håll.

SCC välkomnar olika initiativ för att öka, inte bara den kvinnliga representationen bland skiljemän, utan också det aktiva deltagandet och generella synligheten av kvinnor inom juridikbranschen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här