Fokus på flexibilitet i skiljeförfaranden under GAR Live Stockholm

Hur får man ut mesta möjliga i ett öppningsanförande? Bör det finnas fler regler inom skiljeförfarande, eller förbli flexibelt? Kommer summariska förfaranden att leda till mer effektivitet, eller kommer det att skapa fler problem? Dessa var några av de frågor som diskuterades vid GAR Live Stockholm den 27 april 2017.

SCC:s styrelseledamöter Jakob Ragnwaldh och James Hope modererade konferensen som gästades av cirka 90 personer. Majoriteten av deltagarna hade rest till Sverige för att dela i GAR Live som, för andra året i rad, arrangerades i SCC:s lokaler.

Den första panelen diskuterade öppningsanföranden och paneldeltagarna var överens om att ombud måste göra det bästa av sin tid när de presenterar sina öppningsanföranden. Emellertid utvecklades en debatt om huruvida man ska förfina sitt mål och hur flexibel tidsramen borde vara. Huawei Sun, partner på Zhong Lun i Peking, uttryckte förståelse att det kan vara fördelaktigt att begränsa tidsramen eftersom det kommer att krävas att ombudet fokuserar mer på själva målet.

I ett anförande lyfte White & Case-partner Phillip Capper frågan om flexibilitet kontra förutsägbarhet i internationellt skiljeförfarande.

“In the old days, arbitration was an alternative to something. Now it’s not an alternative to anything: world business has made it clear that the preferred option for final resolution of cross-border disputes is arbitration.” Han fortsatte “This means we can no longer be a cadre of western Europeans who insist that arbitration is best when it is flexible. World business wants this method, but it also wants predictability of process – a system that works”. 

Konferensen avslutades med en debatt om summariska förfaranden enligt SCC:s Skiljedomsregler 2017. Modererade av SCC:s vice ordförande, Patricia Shaughnessy, argumenterade debattörerna om summariska förfaranden kommer att säkerställa effektivitet och likabehandling för parter eller om det istället kommer att resultera i mer tid och kostnader för förfarandet.

Se konferensprogrammet här

undefined

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här