Föreläsning om internationella skiljeförfaranden och SCCs arbete

SCC kommer att hålla två föreläsningar för ryska studenter vid Executive Master of Business Administration program vid Stockholm School of Economics i september.

SCCs jurist Natalia Petrik kommer att hålla en föreläsning om internationellt skiljeförfarande och SCCs arbete för studenterna som består av cirka 30 ryska yrkespersoner från ett brett spann av olika branscher i Ryssland. Genom åren har SCC haft en stark närvaro i Ryssland, bland annat kan man se i statistiken från 2016 att Ryssland är det andra mest representerade landet i SCCs mål förra året.

SCC kommer att hålla i föreläsningarna i sina lokaler den 6 och 20 september 2017, som en del av kursen Market systems – business law for the international course” vid Executive MBA program at Stockholm School of Economics. En filmvisning av filmen The Quiet Triumph kommer att äga rum efter respektive föreläsning.

Som en del i försöket att öka allmänhetens kunskap om internationella skiljeförfaranden anordnar SCC regelbundet liknande föreläsningar för studenter från olika universitetsprogram.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här