Hur tävlar man i Stockholm Treaty Lab Prize?

Stockholm Treaty Lab Prize organiseras i samarbete med HeroX, en crowdsourcing-plattform där tusentals innovatörer tävlar om att lösa utmaningar. Registrering och inskickande av bidrag ska göras via denna plattform. Nedan följer en instruktion för hur man tävlar.

Information om Stockholm Treaty Lab finns primärt på två ställen, den första är hemsidan och den andra är sidan på HeroX. Sajten tillhandahåller detaljerad information om bakgrunden till tävlingen, den rådgivande kommittén, juryn samt ett antal publikationer som de tävlande kan hämta inspiration från.  

Stockholm Treaty Lab sidan på HeroX tillhandahåller å andra sidan möjligheten till registrering och inskickande av bidraget. Lag eller enskilda individer som är intresserade av att tävla måste först skapa en profil på HeroX, där de uppmuntras till att skriva en kort beskrivning om sig själva och sin expertis. Vidare kan de registrera sig till tävlingen genom att klicka på ”Accept the Challenge” på sidan.

Alla lag och individer som har registrerat sig är synliga under “Community” på sidan. Detta möjliggör att lagen kan hitta potentiella lagmedlemmar med en expertis som laget söker.

När registreringsperioden är slut kommer det att läggas upp ett formulär på sidan där man kan börja skicka in sina bidrag. Bidraget ska innehålla tre delar, mer om det här.

Bidragen kommer att bli bedömda av en jury bestående av experter inom internationell rätt, nationalekonomi och klimatvetenskap.

För fler frågor – kontakta treatylab@chamber.se

Om tävlingen

Stockhom Treaty Lab Prize förväntas attrahera tvärvetenskapliga lag från hela världen. Lagen kommer att tävla om att ta fram ett fördrag som har störst möjlighet att öka antalet gröna investeringar. Det vinnande bidraget kommer att bli presenterat för intressenter på en hög nivå i ett globalt sammanhang.

 

undefined

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här