IBA åtar sig att undersöka könsfördelningen inom juristbranschen

The International Bar Associations (IBA) genomför just nu en undersökning som syftar till att utröna varför det är betydligt färre kvinnor i ledande positioner inom juridiska yrken.

Ordförande för IBA Women Lawyers 'Interest Group, Isabel Bueno, noterade att kvinnor generellt sett tar examen inom juridik och börjar sin juridiska karriär i samma eller högre mån än män. Däremot är det betydligt färre antal kvinnor som fortsätter till seniora positioner.

Informationen som samlas in via enkäten förklarar bland annat orsaken till avhopp från juristyrket samt framtida karriäraspirationer. En rapport av enkäten kommer att publiceras efter att dataanalysen har färdigställts.

Enkäten kan läsas här

SCC är aktiv i olika jämställdhetsinitiativ, bland annat stödjer SCC Swedish Women in Arbitration Network (SWAN)och Equal Representation in Arbitration Pledge.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här