International Energy Charter Forum: Mot en framtid med hållbar energi

Den globala energiarkitekturen måste bygga på stabila och transparenta ramar för att mobilisera enorma investeringar och därmed möjliggöra en övergång till låga koldioxidutsläpp. Under en heldagskonferens i Bryssel, som Energy Charter Treaty Secretariat är värd för, kommer denna policyfråga att diskuteras.

Brussels International Energy Charter Forum lägger tonvikten på behovet av stabila investeringsvillkor för att genomföra Parisavtalet och att uppnå hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals), inklusive att det är prisvärt och drivs av ren energi. Konferensen kommer att äga rum i Bryssel den 12 maj 2017.

Sessionerna kommer även att omfatta den multilaterala avtal för energisamarbete, the Energy Charter Treaty, och om det finns ett behov av att förtydliga standarden för investeringsskydd i den. Konferensen avrundas med en diskussion om pågående arbete kring investeringstvister, inklusive processuella innovationer i investeringstvister.

Ett brett utbud av talare kommer att delta i debatten, exempelvis statliga tjänstemän inom energisektorn, både från EU och afrikanska länder samt juridiska experter från internationella organisationer och den privata sektorn. Rachel Kyte, VD hållbar energi för alla (SEforAll) kommer att hålla inledningsanförandet.

Konferensen arrangeras av International Energy Charter, Florence School of Regulation (FSR), Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC), International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) och the Permanent Court of Arbitration (PCA).

Läs programmet här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här