Internationella skiljeförfaranden i Iran och Sverige

Den 13 september 2017 deltog cirka 120 gäster vid det internationella seminariet om att göra affärer i Iran. SCC arrangerade eventet tillsammans med Tehran Regional Arbitration Center (TRAC) och bland gästerna fanns en delegation från Iran, branschfolk och advokater, alla arbetandes i eller med Iran.

Detta var andra gången SCC organiserade ett seminarium tillsammans med TRAC, efter ett lyckat event förra året i Teheran. Detta års seminarium hölls hos SCC i Stockholm och bestod av två paneler. Den första avhandlade sanktioner, finansiering och regleringar och modererades av Erik Belfrage, f.d. diplomat och Senior Vice President på SEB. Den andra tog upp internationella skiljeförfaranden i Sverige och Iran och modererades av Johan Sidklev, Partner vid Roschier i Stockholm.

“Iran var tidigare en viktig marknad för Sverige och intresset för att återfå affärsrelationerna mellan de två länderna är stort” förklarade Annette i hennes öppningstal. Detta avspeglades också i det höga antalet deltagare på seminariet. Annette sade också att “Vi är mycket glada att kunna fortsätta vårt samarbete med Tehran Regional Arbitral Centre”, och refererade då till föregående års seminarium i Teheran.

SCC och TRAC planerar nu ett nytt liknande event i Iran nästa år.

Bilder nedan: Foto: Therese Jahnson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här