Jämställdhet i internationell tvistlösning

SCC kommer att delta i diskussionerna på en konferens med temat "Gender on the International Bench" i Haag i januari 2018.

Konferensen är en del av Workshop-serien “Identity on the International Bench” och arrangeras av Leiden University i samarbete med Oslos universitet. Målet är att analysera orsaker och effekter med avseende på bristen på kvinnliga domare i internationella sammanhang. Ämnen på konferensen inkluderar:

Talarna består av kvinnor som har tjänstgjort eller tjänstgör på framstående framstående internationella positioner, b.la. Rosemary Barkett, domare vid US-Iran Claims Tribunal, Valerie Hughes, tidigare direktör för WTO Appellate Body Secretariat, Fatumata Demebélé Diarra, tidigare domare vid internationella domstolen i Haag. SCCs generalsekreterare Annette Magnusson kommer att dela med sig av SCCs erfarenheter av att minska gapet mellan män och kvinnor från ett skiljedomsinstituts perspektiv. 

SCC är involverade i ett flertal initiativ vars mål är att öka jämlikheten inom internationella skiljeförfaranden. Ett exempel är Swedish Women in Arbitration Network (SWAN), ett nätverk för kvinnor med ett intresse för skiljeförfaranden. Ett annat är signerandet av The Equal Representation in Arbitration Pledge, ett rop för att få scenen för internationella skiljeförfaranden att satsa på att öka antal kvinnor utsedda till skiljemän, baserat på lika möjligheter.

Se konferensprogramet här.

Läs mer om SWAN här.

Läs mer om The Equal Representation in Arbitration Pledge här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här