Kluwer Arbitration Blog: Sju år av interimistiskt skiljeförfarande vid SCC

I en bloggpost på Kluwer Arbitration Blog har SCCs Anja Håvedal-Ipp summerat intermistiskt skiljeförfarande vid SCC.

SCC var en av de första institutionerna att erbjuda regler för interimistiska skiljeförfaranden i sina regler. Sedan reglerna introducerades för sju år sen har SCC mottagit nästan 30 ansökningar om en interimistisk skiljeman.  

I ett interimistiskt skiljeförfarande är tiden av yttersta vikt. Bloggposten förklarar hur många dagar det har tagit för SCC att utse en interimistisk skiljeman och hur många dagar det har tagit för ett beslut angående interimistiska åtgärder att fattas.

SCC specificerar inte grunderna eller villkoren för interimistiska åtgärder i sina regler, däremot visar blogginlägget på ett antal faktorer som har kommit att bli vedertagna som förutsättningar för att interimistiska åtgärder ska beviljas.

Läs bloggposten här.

Läs SCCs praxis angående interimistiskt skiljeförfarande här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här