Konferens om EU:s konkurrensregler och skiljeförfarande i Stockholm

De senaste trenderna visar att samspelet mellan EU: s lagstiftning och internationella skiljeförfaranden har fått allt större betydelse. SCC, tillsammans med Club Español del Arbitraje (CEA) bjuder in till ett seminarium i Stockholm för att diskutera dessa frågor.

Seminariet, som arrangeras i SCC:s lokaler, kommer att äga rum den 28 april 2017. Bland de internationella talarna kommer bland annat George A. Bermann, chef för Center for International Commercial & Investment Arbitration (CICIA) vid Columbia Law School att ge ett anförande, samt att SCC:s Generalsekreterare, Annette Magnusson, kommer att tala om framtiden för investeringstvister.

Denna halvdagskonferens anordnas i anslutning till GAR Live Stockholm, som arrangeras den 27 April i samma lokaler. Läs här för mer information om Gar Live.

Förutom det, kommer jurister från bland andra, Dubai, Milano och London att diskutera konkurrensrättsliga krav inom internationella skiljeförfaranden . 

Se hela programmet här

För registrering, vänligen kontakta Martina Thege, mailto:martina.thege@chamber.se.

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här