Lansering av boken Arbitration for Peace

Boken om skiljeförfarandets betydelse släpptes officiellt i samband med symposiet som utgjorde en del av SCC:s hundraårsjubileum. "Arbitration for Peace" placerar skiljeförfarande i ett större historiskt sammanhang, och gör ämnet tillgängligt utanför den begränsade kretsen av specialister, utan att förlora sin rättsliga anknytning. Idén och konceptet av boken initierades av SCC, och publicerande förlag är Wolters Kluwer.

Nobels fredsprismottagaren, och Förenta Nationernas generalsekreterare mellan 1997 och 2006, Kofi Annan, skriver i förordet:

“Peaceful resolution of disputes rarely makes the headlines. The use of the rule of law in pursuit of peace often takes place quietly, far away from the limelight. The heroes involved; the men and women who make substantial contributions and advance peace in their capacities as brave political leaders, engaged legal specialists and wise adjudicators of integrity, receive little praise in international media. Their success remains relatively unknown.”

Om boken

Boken syftar till att bidra till en fortsatt dynamisk utveckling av tvistlösning i komplicerade eller känsliga geopolitiska sammanhang, och visar hur skiljeförfarande har spelat, och kan fortsätta att spela en viktig roll för internationella relationer. Varje kapitel ägnas åt olika historiskt viktiga internationella skiljeförfaranden - främst mellanstatliga mål men också kommersiella tvister med geopolitiska dimensioner - som visar hur skiljeförfarande har löst tvister som gällt bland annat potentiella upptrappningar av väpnade konflikter, relationer mellan investerare och stater, expropriation av utländska företag, miljöfrågor, och migranters rättigheter och skydd, med mera.

Beställ boken här

Läs mer om symposiet Arbitration for Peace

Läs mer om SCC Centennial

Redaktörer och medförfattare

Arbitrating for Peace publiceras av Wolters Kluwer, och redaktörer är Ulf Franke, Annette Magnusson och Joel Dahlquist.

Förord av Kofi Annan

Introduktion av Stephen M. Schwebel

Författarnas biografier

KAPITEL 1: The Alabama Claims Arbitration: Statecraft and Stagecraft.
Jan Paulsson

KAPITEL 2: The Asser Arbitration.
Sabine Konrad

KAPITEL 3: Arbitrating Russian Concession Contracts: The Lena Goldfields Case.
Sergei N. Lebedev & Natalia G. Doronina

KAPITEL 4: The Trail Smelter Dispute.
Andrea J. Menaker 

KAPITEL 5: The Rann of Kutch Arbitration.
Robert G. Volterra

KAPITEL 6: The Iran-United States Claims Tribunal: A Unique Example of Arbitrating for Peace.
Karl-Heinz Böckstiegel

KAPITEL 7: The Legacy of the Aminoil Award.
Ahmed S. El-Kosheri

KAPITEL 8: Arbitrating in Stockholm during the Cold War: The US Embassy in Moscow.
Kaj Hobér

KAPITEL 9: Arbitrating for Peace in the Middle East: The Taba Award.
David W. Rivkin 

KAPITEL 10: The Rainbow Warrior Affair: Thirty Years After.
Anna Joubin-Bret

KAPITEL 11: The Brcko Arbitration.
R. Jade Harry

KAPITEL 12: Asian Agricultural Products Limited v. Sri Lanka: Twenty-Five Years Later
Meg Kinnear & Francisco Grob

KAPITEL 13: RosUkrEnergo versus Naftogaz of Ukraine
Johan Sidklev

KAPITEL 14: The Abyei Arbitration: A Model for Peaceful Resolution of Disputes Involving Non-state Actors
Wendy Miles

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här