Möt en av de tävlande: Den tredje berättelsen

Registreringen för att tävla i Stockholm Treaty Lab stängde i slutet av oktober. Nu arbetar lagen med sina bidrag. Läs berättelsen om ett av de här.

Friends of Green Investments är det tredje laget vars berättelse har publicerats här. Laget består av fyra lag medlemmar från Schweiz, Kina och Nederländerna och besitter expertis inom internationell rätt och hållbar utveckling. Mer specifikt har laget erfarenhet av att ha arbetat i utvecklingsländer, exempelvis i Afrika. De träffades genom olika konferenser och hållbarhetsnätverk.

När de fick frågan varifrån de fick inspirationen att delta i Stockholm Treaty lab från, svarade de SCC:

 “Green investment is urgently needed for a transition to a low-carbon economy, in particular for developing countries which face enormous investment gaps. The international investment treaty regime could play a galvanizing and reinforcing role through facilitating, promoting and protecting green investments while providing regulatory space for countries to implement climate change measures.”

Lagmedlemmarna:

  1. Xiaoyue Du (Kina) är Chief Sustainability Officer på ett matteknologi start-up i Zürich, specialiserad på miljövetenskap och hållbarhet. Hon har en PhD i miljövetenskap från Yale University.

  2. Dimitrij Euler (Schweiz) är expert på internationell investeringsrätt. Han utför riskanalyser och utvecklar projekt inom ren energi för klienter i framförallt Afrika. Han har en PhD i internationell investeringsrätt från University of Basel. 

  3. Peter Lunenborg (Nederländerna) är en erfaren policyrådgivare och fördragsförhandlare inom internationell handel och investeringar på en Genevebaserad mellanstatlig organisation för utvecklingsländer.

  4. Wei Zhuang (Kina) är en Genevebaserad internationell advokat specialiserad på internationell rätt och processer rörande relaterade till WTO. Hon har en PhD i internationell rätt (Genève) och en LL.M i internationell tvistlösning (MIDS).

Läs berättelserna om de andra lagen här och här.

Läs mer om innovatörerna i Stockholm Treaty Lab här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här