Nu tillgängligt: Tysk översättning av SCCs skiljedomsregler

SCC är glada över att meddela att SCCs skiljedomsregler nu finns tillgängliga på tyska.

SCCs skiljedomsregler finns nu tillgängliga på sex spark: engelska, svenska, ryska, kinesiska, spanska och tyska. SCC arbetar just nu med översättningar till arabiska och persiska.

SCC vill tacka Alexander Foerster på Mannheimer Swartling som har översätt reglerna samt Nathalie Voser och Annabelle Möckesch på Schellenberg Wittmer för deras granksning av översättningen.

Se den tyska översättningen av skiljedomsreglerna här.

Se den tyska översättningen av de förenklade skiljedomsreglerna här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här