Ny rapport: Folkrättens och skiljeförfarandets roll i att främja och skydda gröna investeringar

SCC har publicerat en rapport från konferensen "Bridging the Climate Change Policy Gap: The Role of International Law and Arbitration", som organiserades gemensamt av SCC, International Bar Association, International Chamber of Commerce och the Permanent Court of Arbitration.

Konferensen hölls i Stockholm den 21 november 2016, och behandlade hur internationell lag kan överbrygga "policy-gapet” mellan målen och de faktiska resultaten av de internationella klimatavtalen, och om och hur internationellt skiljeförfarande skulle kunna tjäna som en förstärkande mekanism i klimatsammanhang. Nästan hundra personer från hela världen, bland andra klimatforskare, ekonomer, policyspecialister, investerare och advokater, deltog i konferensen.

Bland talarna fanns David W. Rivkin (ordförande för International Bar Association), Johan Kuylenstierna (Stockholm Environment Institute), Hal Harvey (Energy Innovation), Tzeporah Berman (York University), Patrick Obath (Adam Smith International), Catherine Redgwell (Oxford) och Dennis van Berkel (Urgenda Foundation).

SCC kommer att fortsätta arbeta för att främja hållbarhet genom initiativet Stockholm Treaty Lab Prize.

Läs rapporten här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här